top of page
Image by Brooke Lark

Contractvrij

Waarom heb ik gekozen om als contractvrije diëtist te werken?

 

Op deze manier neem ik bewust afstand van de invloed die zorgverzekeringen hebben op mijn beroepsuitoefening. Zo ben ik niet gebonden aan verplichte administratieve taken die tijdrovend zijn. Hierdoor kan ik meer tijd besteden aan de persoonlijke aandacht van mijn cliënten. Ook is hierdoor meer tijd vrij voor bijscholingen, kennisvergroting en het uitbreiden van mijn netwerk.

 

Door contractvrij te werken kunnen wij samen een behandelplan opstellen dat bij jou past (denk aan diagnostiek, verwijzing, samenwerking en behandelkeuze). Dit wordt dan niet beïnvloed door de eisen en regels van de zorgverzekeraars, wat bij gecontracteerde diëtisten wel gebeurt. 

 

Het grootste verschil tussen een contractvrije diëtist en een gecontracteerde diëtist is dat de cliënt de factuur zelf betaalt. De factuur dien je zelf in bij jouw zorgverzekeraar. Afhankelijk van het pakket wordt een deel van het consult vergoed. Vaak is dit 70%.

Standaard wordt 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering aan diëtetiek. Het eigen risico wordt in alle gevallen altijd eerst aangesproken (dit geldt voor alle bezoeken aan elke diëtist). Ben je aanvullend verzekerd? Dan worden er meer uren vergoed. Deze uren worden vergoed wanneer het eigen risico is opgemaakt en de vergoeding vanuit de basispolis is verbruikt.

 

Het voordeel van contractvrij werken, is het inzicht in wat betaald wordt en waarom. Transparantie in de kosten en behandeling. Hierbij wordt geen indirecte tijd gerekend waardoor het de kosten duidelijk en overzichtelijk blijven. 

 

Hiernaast vind ik privacy erg belangrijk. Door contractvrij te werken, worden de cliëntgegevens niet gedeeld met de zorgverzekeringen. Deze blijven dus tussen ons. Bij een diëtist met zorgcontracten moeten deze wel gedeeld worden. 

 

De diëtist is vrij toegankelijk. Je kunt dus zonder verwijzing van een huisarts een afspraak maken. Dit wordt ook wel DTD genoemd, Direct Toegankelijke Diëtist. 

 

Wat te doen als je besluit naar een contractvrije diëtist te gaan

  1. Controleer bij je zorgverzekeraar: hoeveel krijg ik vergoed en hoe zit het met mijn eigen risico? Hoeveel tijd/euro komt vanuit basis en hoeveel vanuit de aanvullende verzekering? Maak voor jezelf een overweging wat bij je wensen past en wat (financieel) haalbaar is.

  2. Maak een afspraak met de diëtist. Rond de 1e van de maand krijg je een factuur per mail. Deze dient binnen 14 dagen betaald te worden.

  3. Vervolgens dien je deze in bij jouw zorgverzekering. Afhankelijk van je pakket wordt een deel van het consult vergoed. Dit is vaak ±70%.

 

Tot slot

Een diëtist met zorgcontracten lijken misschien goedkoper, omdat er meer wordt vergoed. Houd er rekening mee dat altijd eerst het eigen risico wordt aangesproken, bij elke diëtist, gecontracteerd of niet. Ook worden vaak administratiekosten gerekend bij een gecontracteerde diëtist. Dit zit in de prijs van een contractvrije diëtist inbegrepen. Ook geeft een gecontracteerde diëtist geen inzicht in gemaakte kosten, gaat de rekening naar de zorgverzekeraar en ontvang jij het achteraf. Bij ongecontracteerde diëtisten krijg je zelf het factuur, waardoor je precies ziet waar en wat er gefactureerd wordt.

bottom of page